Mulighetsstudie for Dikemark-området

 

STED
Dikemark, Akershus
OPPDRAGSTYPE
Mulighetsstudie
TID
2012
OPPDRAGSGIVER
Oslo kommune ved Eiendom og Byfornyelsesetaten (EBY) i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

 

Målsettingen med mulighetsstudiet er å få belyst hvordan Dikemark-området kan videreutvikles gjennom ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse og fortetting med ny bebyggelse, til et attraktivt tettsted og boligområde med tilhørende nærings- og servicefunksjoner.

Prosjektet består av en analysedel i tillegg til to forskjellige planforslag på 1500 og 2500 boliger.