Majorstuen Byanalyse

STED
Oslo
OPPDRAGSTYPE
Byutviklingsstudie
TID
2005
OPPDRAGSGIVER
Statens Veivesen Region Øst

På oppdrag fra Statens Veivesen Region Øst har Arkitektskap AS utarbeidet en byanalyse for de sentrale delene av Majorstua-området. Hensikten med oppdraget har vært å etablere et godt kunnskapsnivå om stedet og det eksisterende fysiske og funksjonelle betingelser. Rapporten skal inngå som hjelpemiddel for SVRØ i det vidre arbeidet med programmering av kollektivknutepunktet Majorstuen. Rapporten gir innledningsvis en kort innføring i områdets historiske utvikling med en beskrivelse av hvilke historiske elementer som har vært strukturerende for dagens Majorstuen. Den inneholder en registrering av dagens situasjon delt inn i ulike tema, samt en del som inneholder en verdivurdering i ulike forhold knyttet til miljø, historie og særpreg. Avslutsningsvis inneholder rapporten forslag til anbefalinger