Lørenvangen finner sted

STED
Oslo
OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag, bebyggelseog planstudie
TID
2008
STØRRELSE
Tomteareal ca 28000m2
RÅDGIVERE
-
OPPDRAGSGIVER
OBOS Nye Hjem AS Veidekke AS

Lørenvangen finner sted” har som ambisjon, utover effektive arealer og gode leiligheter, å vise hvordan Løren kan bli et område der folk ønsker å bo. Et sted å kjenne igjen for sin egenart og sine bestemte, positive kvaliteter. Platået høyt løftet i Oslos amfi, med blid hellning mot sør og et stort himmerom. Himmelrommet favnes inn av store, åpne kvartaler som beskytter mot et umarkert omland. Platået avtegnes i stadige, bestemte sprang som underdeler og ”møblerer” de store uterommene. I dette gjenkjennbare landskapet er det mulig å forme varierte uterom som med klart forskjellige kvaliteter likevel er en del av det samme stedet: Løren. Smett og smug i kvartalene, trapper og ramper og rom i platåsprangene, samt grønnstruktur som vever en overordnet sammenheng, skaper inviterende forløp av steder å være, og formidler et nærområde rikt på opplevelser.