Hollenderkvartalet

 

STED
Oslo
OPPDRAGSTYPE
Reguleringsplan
TID
2006-2011
STØRRELSE
13,6 DAA                                                                                                                                                                     

 

Hollenderkvartalet ligger sentralt på Grønland i bydel Gamle Oslo, delvis innenfor fornminneområdet Middelalderbyen i Oslo. Det er også knyttet bevaringsinteresser til store deler av eksisterende bebyggelse. Målsettingen med planen er å utvikle et godt bomiljø for ulike befolkningsgrupper, og der deler av Oslo kommunes eiendommer foreslås benyttet strategisk for å oppnå gode uterom og ønsket utvikling i kvartalet.

Hollenderkvartalet er samlet på 13,6 dekar, og består av 17 eiendommer, der 4 av eiendommene eies av Oslo kommune. Øvrige eiendommer er i privat eie. Planen legger opp til ca 200 nye leiligheter. Planen skal også medvirke til at deler av de viktigste kulturhistoriske verdiene i kvartalet blir ivaretatt.