Blindernveien 9 - 19

STED
Oslo, Blindern
OPPDRAGSTYPE
Mulighetsstudie
TID
2004
STØRRELSE
tomtestørrelse 12 daa bygg ca 12 000 m2 BRA
RÅDGIVERE
-
OPPDRAGSGIVER
Opplysningsvesenets fond

Bakgrunnen for oppgaven er at oppdragsgiver ønsker se på eiendommenes utviklingspotensiale med basis i vedtatt reguleringsplan, som blant annet omfatter deler av fondets eiendom Blindernveien 19 - Vestre Aker Prestegård. Mulighetsstudien omfatter også de øvrige eiendommene som ligger innenfor delområde G i gjeldende reguleringsplan for Universitetsområdet på Blindern. Mulighetsstudien utføres i forståelse med Statsbygg og UIO som brukere/grunneiere/forvaltere av de øvrige deler av studie/reguleringsområdet. Studieområdet, som er på ca 12 daa, er vist med en samlet bebyggelse på ca 12000 m2 BRA. Formål er blandet kontor og undervisning.