Rådhusplassen

STED
Munkegata, Oslo
OPPDRAGSTYPE
Konkurranse 1. premie
TID
1993 - 1999
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
13.3 landskapsarkitekter Norconsult
OPPDRAGSGIVER
Park- og idrettsvesenet Statens Veivesen Oslo Sporveier

Viktige premisser for utformingen av Rådhusplassen er omleggingen av vei- og trikketraseene i Vika, samt møtet mellom den nye plassen og de eksisterende omkringliggende anleggene. De fyldige granitthellene skaper en sammenbindende, rolig flate. Holdeplasser,trikkemaster, belysning, pullerter og flaggstenger er designet for byrommet og gir tydlige ledelinjer og referansepunkter. Arkitektskap AS ble i 1996 tildelt Kulturministerens designpris for god design på trikkemastene. Prosjektet er utført i samarbeid med 13.3 landskapsarkitekter og byggeledelse ved Norconsult.