Master Munkegata

STED
Munkegata, Oslo
OPPDRAGSTYPE
Konsulenter for master og LED-wireoppheng
TID
2002 - 2003
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
Urbis miljøbelysning
OPPDRAGSGIVER
Oslo kommune, Friluftsetaten

Mastene i Munkegata holder 6 strekkwire over 27 meter langt spenn, innfestet i motstående fasade. Tverrliggere i rustfritt stål for å stabilisere wirekonstruksjonen og gi feste for LED armaturer om er programmerte og fargeutstyrte av kontrollenheter. Det var ønskelig med et rustikt uttrykk for å tilpasses området mastene er montert i. De er produsert av galvaniserte UPE-240 stålprofiler satt mot hverandre, med høyderegulerbart tverrstag i rustfritt stål. LED-armaturene er plassert i et mønster som gir repetisjon og rytme, men på grunn av små forskyvninger vil mønsteret de danner samlet fremstå som svært ulikt etter plassering under dem. Diodene vil kunne markere overganger og rytmer i forhold til døgn, måned, år og eventuelt andre markeringer som jul og nyttår.