Jernbantetorget

STED
Oslo
OPPDRAGSTYPE
Detaljplan
TID
2003 
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
Sweco Grøner
OPPDRAGSGIVER
Statens Vegvesen Region Øst

Detaljplanen for Jernbanetorget kollektivknutepunkt omfatter utforming av holdeplasser for buss og trikk, byromsutforming samt elementdesign i området. Jernbanetorget er den plassen i Oslo der det ferdes størst mengde fotgjengere, det er hovedstadens største kollektivknutepunkt og det er et av byens største byrom. Det må tas hensyn til delområders visuelle særtrekk og praktiske behov, samtidig som helheten i det store byrommet ivaretas. Byrommet er i hovedsak tenkt løst på fotgjengernes premisser. Kollektivtrafikken heves opp på fotgjengernes nivå og ferdes gjennom byrommet på et stort sammenhengende granittgulv. I tillegg til granittgulvet markeres byrommets avgrensning av en ramme med belysningsmaster. I det store rommet markeres de gode oppholdsstedene ved integrering av glasskunst i belegget og ved en lett skog av trær i holdeplassområdet.