Drammensbrua

STED
Drammen
OPPDRAGSTYPE 
Fra parallelloppdrag (1. premie) til byggeplan
TID
1999-2003
STØRRELSE
Lengde ca 2000m, bredde ca 22m
OPPDRAGSGIVER
Aas Jakobsen AS for Statens Vegvensen Buskerud

Statens Vegvesen Buskerud utlyste parallelloppdrag for utvidelsen av en motorveibro fra to til fire felts kjørebane. Arkitektskap AS fikk tildelt 1. premie for ”MANHATTAN TRANSFER”, men i oppgave å bygge parallellbro. Konkurranseprosjektet foreslo en utvidelse av eksistrende brobane lagt på utkragede stålkonstruksjoner montert i brobjelken. For å dekke den kraftige konstruksjonen, og for å gi broen en visuell letthet, er den kledd med aluminiumsplater. Oppdraget med parallellbroen hadde som intensjon å overføre flest mulig kvaliteter fra konkurranseprosjektet, og ble utført i samarbeid med Birger Heyerdahl AS. Ved å bygge en ny bro ved siden av den eksisterende broen og pakke de to inn til ett anlegg formidles den samme ideen om et helhetlig ytre. Dagens broteknologi muliggjør slankere brokasse ved den nye broen, noe som gir seg uttrykk i himlingens dynamiske kurvatur.

Arkitektskap AS og Birger Heyerdahl AS har i samarbeid med Aas Jakobsen AS vurdert forskjellige himlingsmaterialer. Både de tekniske og de estetiske kravene gjør den omlag 50 000 kvm store flaten til en avgjørende suksessfaktor.