Alexander Kiellands plass

STED 
Oslo
OPPDRAGSTYPE
Plass og park
TID
2000
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
Grindaker AS
OPPDRAGSGIVER
Oslo Kommune, Park- og idrettsvesenet

Prosjektet omfatter prosjektering av den eksisterende park på Alexander Kiellands plass i Oslo. Det nye anlegget består av en plass med fast dekke, fontener, vannanlegg, dammer,murer, belysning og nytt grøntanlegg. Alexander Kiellands plass har med fossende vann og frodighet hevet kvaliteten i et tidligere nedslitt område dominert av biltrafikk. Prosjeket har bidratt til at folk i området har tatt den lokale parken og de nærliggende gatene i bruk i mye større grad enn tidligere.