Akerselva Brobelysning

STED
Oslo, Akerselva
OPPDRAGSTYPE
Belysningskonsept /belysningsplan
TID
2003 - 2004
STØRRELSE
Kostnader: 1,8 millioner eks. MVA.
RÅDGIVERE
Kåre M Skallerud/Multiconsult
OPPDRAGSGIVER
Oslo Kommune,Friluftsetaten

Som et ledd i en fullstendig oppgradering av belysningssituasjonen langs Akerselvas nedre del ble arbeidet med broene igangsatt i 2003. Bakgrunnen for å begyne med brobelysningen var å åpne opp blokkeringene de utgjorde, i og med at de var de aller mørkeste partiene, og sørge for større grad av aktivitet og bevegelse langs hele strekket. Ved å begynne nettopp med broene har man ønsket å oppnå virkninger på flere nivåer: På et overordnet nivå har man ønsket å synliggjøre områdene langs elven som et sammenhengende og langstrakt parkdrag ved å åpne opp for en friere flyt fra Nydalen og ned til Grønland. Belysningen i de kritiske punktene skal bidra til å binde ulike områder sammen til et hele, via undergangene som nå oppleves som farbare og åpne. Gjennom å belyse de aller mørkeste og skumleste stedene skapes en større generell følelse av trygghet, noe som åpner for bevisst bruk av mørket som en egen kvalitet i mindre belyste områder. Helt lokalt har man ønsket å løfte frem den enkelt bro og dens kvaliteter; arkitektoniske, konstruktive, historiske eller kontekstuelle. I tillegg har man ønsket å bruke lyset og synliggjøre lyset som en egen kvalitet - til å skape lysrom av kontraster, lys og skygge,varme og bevegelse.