Økernly Borettslag

STED
Bydel Bjerke, Oslo
OPPDRAGSTYPE
3 Boligbygg  4-8 etasjer med barnehage, skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging,
TID
Ferdigstillt 2011
STØRRELSE
6000m2 BTA 50 leiligheter og fellesrom 4.avd.barnehage, underjordisk garasje- og bodanlegg
RÅDGIVERE
Seim & Hultgreen, Multiconsult (AKU), NEAS Brannconsult AS, Stoplight as,  Hjeltnes Consult AS, TK-Ventilasjon
OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: Økern Torgvei Boliger ANS
Totalentreprenør: AF-Bygg Oslo

Prosjektet består av tre bygg på henholdsvis 4, 6 og 8 etasjer. I det laveste huset ligger 4.avdelings barnehage over 2 plan. I de øverste etasjene er det 8 omsorgsleiligheter for ungdommer med ulikt handikap. Leilighetene er knyttet til fellesarealet med stue og kjøkken, samt rom hjelpepersonale. De 2 øvrige bygningene inneholder 2-og 3-roms leiligheter med livsløpsstandard og besøksstandard. Prosjektet finansieres med Husbankmidler og er prosjektert innenfor husbankens regler og krav.