Vålen Borettslag

STED
Bydel Gamle Oslo
OPPDRAGSTYPE
4 boligbygg 5-7 etasjer på lokk over Gjøviksbanen skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølgin
TID
Ferdigstilt 2004
STØRRELSE
17 140 m2 BTA 188 leiligheter, underjordisk garrasje- og bodanlegg
RÅDGIVERE
SCC as, RIE Consult as, Bright AS, Mercur as, Technoconsult as, Lars Myhre AS, Grindakker AS,  Brekke & Strand Akustikk AS
OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem as
Totalentreprenør: Skanska Norge as

I 1989 ble det utarbeidet et forslag til utnyttelse og revitalisering av området langs og over skjæringen for Gjøvikbanen. Skjæringen har vært en bastant barriere mellom byområdene Vålerenga og Etterstad. Dette prosjektet er den 1. av 3 etapper i realiseringen av dette forslaget. Skjæringen er blitt overbygd med hvelvkonstruksjon med underjordisk parkeringsanlegg i 2 etasjer med 156 plasser. Oppå er det blitt bygd 4 bolighus med totalt 188 leiligheter fordelt på 6 etasjer. Planløsningene er bygget opp omkring en midtkjerne med badekabiner, kjøkken og sjakter med tilhørende tekniske installasjoner. Trapper og soverom er lagt mot nord og oppholdsrom er lagt mot sør. Bolighusene er oppført i bærende fasadeelementer i betong med frittspennende hulldekker. Fasaden mot sør gis et åpnere og mer vertikalt uttrykk enn fasaden mot nord. Kontrasten mellom fasade-elementene i betong og lette balkongrekkverk framheves og det benyttes tydelige liggende eller stående formater på vinduer. Hjørnevinduer er benyttet for å unngå betongelementenes noe massive karakter. I sokkeletasjen benyttes mørk glassbetong. Tilslaget i betongen består av gjenvunnet glass med størst innslag av blått, grønt og klart glass.