Sentralarkivet på Tynset

STED
Tynset kommune, Hedmark
OPPDRAGSTYPE
Mulighetsstudie/konseptskisser
TID
2012
STØRRELSE
Ca. 17000m2 BTA
RÅDGIVERE
OPPDRAGSGIVER
Statsbygg

Utgangspunktet for denne mulighetsstudien er ett vedtak fattet i regjeringen om opprettelse av et landsomfattende helsearkiv hvor dette sammen med Arkivverkets sentraldepot skal lokaliseres på Tynset. Statsbygg ønsker med denne studien å vise hvordan et fremtidig arkivbygg på denne størrelsen kan fremstå på den aktuelle tomten. Studiene består av to alternativer. Alternativ 1 tilpasset topografien, med 5 etasjer, 2 etg. over bakken, og alternativ 2, kompakt byggning på 7 etasjer, 3 etg. over bakken. Alternativ 1 er mer utarbeidet enn atlernativ 2, da dette tilfører tomten flere kvaliteter. I forhold til adkomstforhold bevaring av naturtomt, utsikt og fjernvikning.