Rustadterrassen Borettslag

STED
Bydel Østensjø , Oslo
OPPDRAGSTYPE
Boligbygg 7-8 etasjer, skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging
TID
Ferdigstilt 2005 
STØRRELSE
9900 m2 BTA (alle arealer) 79 leiligheter garasje, sykkelrom og boder
RÅDGIVERE
AL Høyer AS, Bright Rådgivende Ingeniører AS, Mercur as,Heiberg og Tveter as, EDA Nils Nilsen, SCC, Contiga as
OPPDRAGSIVER
Tiltakshaver: USBL
Totalentreprenør: AF Ragnar Evensen as

Tomta er eiet av USBL men var i gjeldende reguleringsplan avsatt til parkering for omkringliggende borettslag. En mulighetsstudie utført av Arkitektskap i 1997 viste at eksisterende p-tomt hadde potensiale for også å romme et betydelig antall boliger. Punkthusene på 7-8 etg. ligger opp mot en grønn vestvendt skråning. Toppen av p-kjelleren benyttes til oppholds- og inngangsplan. Det nederste punkthuset kanter p-anlegget og knytter bebyggelsen til bakken. Halvplansløsninger i trapperommet gir arealeffektivitet og et spennende formuttrykk. Store glassfelt åpner oppfor sol og utsikt over Østensjøområdet. Planløsningsprinsipper blir brukt som forbildeløsning i NBI's eksempelsamling.