Ranheim Senter

 

STED
Ranheim bydel - Trondheim
OPPDRAGSTYPE
Skisseprosjekt
TID
2013 
STØRRELSE
Planområdets area - 39,7 daa,  Boliger - 28.800-34.950 m2BRA, Næringsareal - 5.300 -11.450 m2BRA, Barnehage - 1.100 m2BRA. Totalt - 41.350 m2BRA (eks parkeringskjellere)                      LEILIGHETSFORDELING
Snittstørrelse: ca 74 m2 = ca. 365 leiligheter                                            total BRA-S bolig - ca 27.000m2 - ca 25 % toromsleiligheter, ca 50% treromsleiligheter, ca 25 % fireromsleiligheter

RÅDGIVERE
Arkitektskap AS
OPPDRAGSGIVER
Ranheim Utvikling AS

 

Skisseprosjektet for Ranheim senter inneholder forretninger, tjenesteyting, barnehage og boliger, samt felles grøntarealer og et sentralt torgareal.

Næringsarealene er plassert ved adkomsten til planområdet og er hovedsakelig plassert omkring det sentrale torget. Størstedelen av næringsarealene utformes som et nærsenter i to etasjer med butikker og parkering. På taket av nærsenteret er det planlagt boliger/ evnt. kontorlokaler som varierer fra 3 – 7 etasjer. Øvrige næringsarealer er plassert i førsteetasjene bebyggelsen rundt om torget. I etasjene over næringsarealene er det planlagt leiligheter.

Barnehagen ligger vest for adkomsten til planområdet. Den er planlagt i to etasjer med utearealer på bakken og på takterrasse. På taket av barnehagen er det lagt til rette for boliger eller kontor i 3 etasjer.

Boligbebyggelsen i planområdets nordlige del og langs Ranheimsvegen mot øst er formet som en åpen kvartalsbebyggelse med leilighetsbygg i 4 og 5 etasjer

Det legges opp til bebyggelse med et moderne formuttrykk og varige materialer av god kvalitetet.

Fasader vil fortrinnsvis få kledning i tegl, puss og tre. Størstedelen av parkeringen er planlagt i parkeringskjellere.

Planforslaget legger opp til variert leilighetssammensetning.