Oppsal senter

Prosjektet består i å lage et nytt, moderne nærsenter med tilliggende nye boliger i med gode planløsninger, lys og utsikt. Tomten på ca 15 000m2 ligger rett ved Oppsal T-banestopp noe som gjør prosjektet egnet for en større utbygning med boliger som får kort vei til kollektivtransport og nær tilknytning til servicetilbud. I tillegg bygges et offentlig tilgjengelig torg som skal berike nærmiljøet med oppholdssoner og møtesteder.

Bebyggelsen varierer fra to etasjer til ni etasjer, hvor store deler av næringsarealet ligger under bakken. Ellers er næringslokaler med blant annet serveringsteder anlagt mot torget.

Bygningsmassen vil få et lyst preg med bruk av pussede fasader kombinert med treverk. Uteområder anlegges med materialer av god og holdbar kvalitet, slik at området skal tåle tidens tann og eldes med verdighet.

Målet er at Oppsal skal få et nytt identitetsskapende senter som både nye beboere og dagens brukere  vil være stolte av å tilhøre.