Løvenskiold terrasse

Vinner parallelloppdrag for Ø. M. Fjeld, mai 2016.

Prosjektet består av ca. 60 leiligheter og ligger i Thv. Løvenskioldsvei i Kongsvinger.

Prosjektet er nå i detaljeringsfasen.