Lønnebakken Borettslag

STED
Bydel Alna, Oslo
OPPDRAGSTYPE
Boligbygg med felles garasjeanlegg Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging, landskapsplan
TID
Ferdigstilt 2010
STØRRELSE
4500 m2 BTA 34 leiligheter , felles takterrasse, underjordisk garasje-og bodanlegg
RÅDGIVERE
Haug og Blom-Bakke as, Bjerke Ventilasjon as, ÅF Consult as, Heiberg og Tveter as
OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem as
Totalentreprenør: G.M. Backe AS

Prosjektet er oppført i Sigrid Undsetsvei 7 på Tveita og har en fantastisk utsikt over Oslofjorden og Holmenkollåsen. Bebyggelsen erstatter et tidligere bygg for nærbutikk og næring som ble revet. Bygget trapper seg i takt med terrenget, lavest i front, høyere mot eksisterende punkthus i bakkant. Det henvender seg mot Sigrid Undsetsvei i sør med uteareal, adkomstveier og utvendige trappeforbindelser. To innelukkede trapperom markerer seg vertikalt mot sør og, mens teglvolumene i vest og øst knytter bygget mot terrenget. Mellom trapperommene strekker altangangene seg, og gir bygget et horisontalt preg. Altangangene har utvidelser for opphold, og sammen med private balkonger, inngangsoner og størsteparten av uteoppholdsarealet mot sør; utgjør dette den aktive siden av huset. Materialbruken er holdt i tegl og tre, samt pussede overflater på sokler og trapperom. Teglen er en tradisjonell rød Bratsberg murt med baksiden ut og grå fuger i fritt forbant. Vinduer og trepanel er hvit og alle beslag er aluminiumsfarget, likeså er rekkverkene.