Kolonihagehytte

STED
Rødeløkkens Kolonihager, Oslo
OPPDRAGSTYPE
Fra ide til ferdig hytte
TID
2008 - 2009
STØRRELSE
32m2
RÅDGIVERE / Utførende
Eriksbygg AS
OPPDRAGSGIVER
Privat

 

Den gamle hytta nederst i hagen var moden for utskifting og oppdragsgiver ønsket seg en ny og vedlikeholdsfri hytte uten smårutede vinduer og saltak. Ytre begrensninger for kolonihagehyttene er et areal på 32m2 og en høyde på 3,5 meter. Utfordringen lå i å innpasse bod, oppholdsrom, kjøkken, vaskesone og soveplass innenfor dette arealet. På ønskelisten til oppdragsgiver var også en overdekket uteplass.

Hytta åpner seg mot hagen med store vindusflater og skyvedører i glass, mens den mot nabohyttene og den bakenforliggende veien er mer lukket med enkelte små vinduer. For å utnytte dagslyset ytterligere er det lagt inn høytsittende vinduer i fasaden mot hagen. Gjennom å legge hytta tilbaketrukket på tomta er eksisterende vegetasjon langt på vei bevart, og det er lyktes i å skape en god skjermet uteplass.