Gladengveien 10

ENSJØ FELT E11

STED
Gladengveien 10, Oslo
OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag
TID
2011
STØRRELSE
43 leiligheter + barnehage med 4 avdelinger.
RÅDGIVERE
OPPDRAGSGIVER
Wilhelm Jordan AS og OBOS Nye Hjem AS.

Bakgrunnen for idèkonkurransen var å belyse hvordan ett gitt felt (E11), kunne bebygges med boligblokk + garasjekjeller samt en barnehage med 4 avdelinger innenfor godkjent reguleringsplan og uten dispensasjoner. Utfordringen i tomt og program var å finne et løsningsforslag som kombinerte krav til 4-avdelings barnehage med tilhørende uteareal sammen med best og flest mulig leiligheter innenfor gitte rammebetingelser.Leilighetsetasjene har to trapperom med heis og 3-4 leiligheter pr. etg/ pr. trapperom. Totalt prosjekterte vi 43 leiligheter med hovedvekt på 2, 3 og 4-roms leiligheter i tillegg til 2 stk. 5-roms. Det ble også prosjektert garasjekjeller med plass til 30 biler, 76 sykler og en sportsbod pr. leilighet.