Enga Borettslag

STED
Bydel Gamle Oslo
OPPDRAGSTYPE
Boligbygg 8-10 etasjer Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging
TID
Ferdigstilt 2006
STØRRELSE
4325 m2 BTA 64 leiligheter, underjordisk garrasje- og bodanlegg i 2 etasjer
RÅDGIVERE
SCC as, RIE Consult as, Bright AS, Mercur as, Technoconsult as, Lars Myhre AS, Brekke & Strand Akustikk AS 
OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver OBOS Nye Hjem as
Totalentreprenør Skanska Norge as 

Dette prosjektet er en fortsettelse av Vålen BRL, bygd over skjæringen for Gjøvikbanen. Skjæringen er overbygget med en hvelvkonstruksjon. Over hvelvet er det bygget et bolighus på 8 etasjer med tilhørende underjordisk parkeringsanlegg og underetasje med boder. Det er tilsammen 64 leiligheter, fordelt på 2-, 3- og 4-roms. Bolighuset er oppført i bærende fasadeelementer i betong. Det er to heis- og trapperomskjerner på østsiden, og en friere åpen fasade med balkonger mot vest. Fasaden mot vest gis et åpnere uttrykk enn fasaden mot øst ved at den underdeles og proporsjoneres ved hjelp av vertikale felter av balkonger. Kontrasten mellom fasadelementene i betong og lette balkongrekkverk framheves og det benyttes tydelige liggende eller stående formater på vinduer. I sokkeletasjen er det benyttet mørkt frilagt tilslag i betongen. Videre er heis og trapperom markert med rødmalt betong, glassfelt og relieff i betongen.