Eterveien

STED
Østensjø, Oslo

OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag

TID
Januar – februar 2014-05-21

STØRRELSE
Ca 130 leiligheter med eksisterende fabrikkbygg

OPPDRAGSGIVER
JM Bygg v/ Oddveig Foss

Tomten ligger nydelig til i den vestvendte skråningen opp fra våtmarksområdet syd for Østensjøvannet. De to eldste og mest karakteristiske bygningene på tomten foreslås bevart. Disse bygningene vil gi det nye boligområdet identitet i form av sitt særpreg og sin historie. Mot Eterveien og dens miljøbelastning plassert i nordøst benyttes ny bebyggelse som skjerm mot støy. Boligblokkene i forkant, mot vest, har vi ”vridd” slik at alle leiligheter ligger henvendt mot solen og fanger utsikten mot Østensjøvannet i nordvest. Uteområdet mellom de to bevarte bygningene får åpninger til utsikten fra skråningen, samtidig som dette lager en mer oppløst struktur i forhold til fjernvirkning.

Det nye boligprosjektet vil være synlig, men ikke virke dominerende i det overordnede landskapsrommet og i forhold til den vegetasjonen som i dag preger skråningen. Med et gjennomtenkt formuttrykk og materialbruk vil bygningsmassen kunne virke berikende på opplevelsen av dette landskapsområdet.